แจ้งประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีการศึกษา 2566 .....สนใจคลิกดูรายละเอียด
ได้ที่ www.vitheebuddha.com ข่าวที่423...คลิก
ส่งผลงานโครงงานฯ ได้ที่ ศน.สุริยนต์..
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2 ภายในวันที่ 15 ก.พ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก..................
----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


แหล่งเรียนรู้

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2
ตอบแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในเขตพื้นที่บริการ
ของ สพป.อุดรธานี เขต 2....... ที่

https://forms.gle/beT3yhf3iiBVVtb77...คลิก

ขอความอนุเคราะห์ ด่วนด้วยครับ....
  คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ..............