แจ้งประชาสัมพันธ์

รวม The Diary

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการใช้สื่อ เดอะ ไดอารี่
บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ....ด่วนที่สุด
คลิกลิงค์ตอบแบบสำรวจ ของ สพฐ....ความคิดเห็นของครู
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม............คลิก
เนื่องจากแบบสำรวจของ สพฐ. ได้ปิดระบบกรอกข้อมูลไม่ได้
จึงขอให้คุณครูสังคมฯ ของสพป.อด.2 คลิกตอบแบบสำรวจ
ของ กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2 นี้ แทน......
----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
แจ้งประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Dear-ASIA.com
ด้วยสถาบันสังคม สน.วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
ได้พิจารณาให้การอนุเคราะห์ เผยแพร่แพลตฟอร์มการเรียนรู้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dear-ASIA.com........
ศูนย์สื่อ สพป.อด.2 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน
ในสังกัดทราบ....สนใจ เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ โดย
คลิกดู.............................หนังสือนำส่ง   
คลิกดู...........โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สื่อ