ชื่อสือ-คลิก เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายทวี   อินทะสร้อย
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
Google drive
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ป.1
มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
E-book
www.mrcud2.com...Click
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ป.2 www.mrcud2.com...Click
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ป.3 www.mrcud2.com...Click
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ป.4 www.mrcud2.com...Click
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ป.5 www.mrcud2.com...Click
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ป.6 www.mrcud2.com...Click
       
HOME  MEDIA UD2
TOP
HOME  SUPER UD2