\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์

ҵҧ
Եʵ
Էʵ
ѧ֡ ʹ ŻѲ
آ֡о֡
Żд
çҹҪվ෤
͹Ź
֡Ҿ

Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1053 )
   
 

 
 
 
AMSS
SUPERUD2

คุรุสภา
สมศ.
สสค
ส.พัฒนาครู

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร 2 เชิญชวน
คุณครู นักเรียน ท่านผู้สนใจทั่วไป
นำสื่อออนไลน์ที่รวบรวมจากคุณครู
ในสังกัด โดยแยกเป็นรายกลุ่มสาระ
ไปใช้สอนนักเรียน บุตรหลาน หรือ
แนะนำให้บุตรหลานใช้เรียน...เอง
โดย คลิกรายกลุ่มสาระการเรียนรู
ที่เมนู ด้านซ้าย เลยครับ.....

   
 
 

 

สนก.
สทร.

DLIT

 

 

 

 

 

 

SKOOOL_UK
trueKARN_TV
ENGLISHTEST
สสวท.
e-Learning
โรงเรียนประรัฐ
สทศ.

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
กลุ่มงานสื่อ สพป.อด.2
จัดอบรมการสร้างสื่อ
เสมือนจริง(AR)ให้แก่
ครูโรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัด สพป.อด.2
โดยแบ่งการอบรมเป็น2รุ่น
ดูภาพ............คลิก
..............................................................................................................******
เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 จึงทำให้
การทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษา
ต้องทำในลักษณะ ONLINE และ
อยู่ภายใต้มาตรการ D-H-M-T
ของ ศบค. ในภาพเป็นกิจกรรม
การนิเทศการศึกษา แบบ
..............................................................................................................******
การตรวจสอบประเมินเพื่อรับรอง
โรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว
ของโรงเรียน ในสังกัด สพม.20
โดยคณะคุณธรรมเคลื่อนที่เร็ว(RT)
เขตตรวจราชการที่ 10
มีบรรยากาศการประเมิน
...............................................................................................................******
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2 เชิญชวนคุณครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ท่านผู้ปกครองและท่านผู้สนใจทั่วไป
นำสื่อเสมือนจริง (AR:Augmented Reality)
ไปใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์ที่จัดการเรียนที่สถานศึกษา
(On-Site) ไม่ได้...สนใจคลิกที่รายการหลัก
หมวดนิเทศออนไลน์-คลิก AR-สื่อเสมือนจริง
..........................................................................................................*******
ในช่วงปลายเรียนที่๒/๒๕๖๓
และช่วงเปิดภาคเรียน๑/๒๕๖๔
เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่จัดการเรียน
การสอนได้ ศึกษานิเทศก์ได้ออก
พื้นที่ทำหน้าที่ เยี่ยมเยียน พบปะ
พูดคุย สนทนากับคุณครูในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ...............
..........................................................................................................*******

 

NEWS427

กลุ่มงานสื่อฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.2
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ตามที่ สพฐ.
ได้มอบหมาย ให้ทำการวิจัย
ศึกษา ทดลองใช้นวัตกรรม
Open Approach & Lesson Study
....................................................................................................********
กลุ่มงานสื่อ สพป.อด.2 จัดอบรม
นวัตกรรม Open Approach &
Lesson Study ให้แก่บุคลากร
โรงเรียนในโครงการ SLC : School
as Learning Community ในสังกัด
สพป.อด.2 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63
 
....................................................................................................*****
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โรงเรียนตามมาตรฐานโครงคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน)

ซึ่งได้มานิเทศโรงเรียนใน จ. อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563
นำทีมโดย อ.ดร.สมปอง จาก
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
ADMIN