\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

สื่อในหมวดหมู่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
โรงเรียนคุณธรรม
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ศึกษา หาความรู้แล้วนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงกา(200/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐศาสตร์เพื่อคุณ
เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด(924/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนภัยพิบัติ สพป.อุดรธานี เขต 2
แผนป้งกันภัยพิบัติ สพป.อด. 2(1191/0)-ไม่มีผลโหวต-
การนำเสนอการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
(87351/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(1551/0)-ไม่มีผลโหวต-
HELLO อาเซียน
(40753/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติผู้ไทยนายูง
(39080/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำเนิดอาเซียน
กำเนิดอาเซียน(39645/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
- ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - ข้อมูลประเทศสมาชิก ชุดประจำชาติ - คำทักทายของประเทศสมาชิก(41486/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธศาสนสุภาษิต
พุทธศานสุภาษิต(39458/0)-ไม่มีผลโหวต-
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(43699/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา(1453/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศในประชาคมอาเซียน(37758/0)-ไม่มีผลโหวต-
มงคลชีวิต
(1112/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4645/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
ความหมาย ทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง(41041/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในอุดร
(1272/0)-ไม่มีผลโหวต-
ธงประจำชาติของประเทศอาเซี่ยน
(2482/0)-ไม่มีผลโหวต-
Asean
(1276/0)-ไม่มีผลโหวต-
สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
(45171/0)-ไม่มีผลโหวต-
หัตถกรรมพื้นบ้าน
เกียวกับหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถินของเรา(1015/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวอุดรธานี
จัดทำโดย นางสาวศิริพร ปานกลาง (1093/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(38499/0)-ไม่มีผลโหวต-
สัตว์ป่าหายาก
(1089/0)-ไม่มีผลโหวต-
อาเซียน
(1033/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธประวัติ
พุทธประวัติ(42248/0)-ไม่มีผลโหวต-
วิถีไทย
(1313/0)-ไม่มีผลโหวต-
ดอกไม้ประจำชาติแห่งอาเซียน
(41917/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ท่องเทียวในจังหวัดอุดรธานี(1340/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(1209/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2