\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบเทคโนโลยี
Technology ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน(436/0)-ไม่มีผลโหวต-
การสร้างเกม โดย MS Excel
การจัดการเรียนเรียนโดยใช้เกม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสนใจยิ่ง(766/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้เครื่องคิดเลข (ระดับพื้นฐาน)
ลองศึกษาสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(1325/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักและผลไม้
(1391/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้าวโพดหวานบ้านทองอินทร์
ข้าวโพดหวานโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ(31798/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักสวนครัว
สรรพคุณของพืชผักสวนครัว(33959/0)-ไม่มีผลโหวต-
งานไม้ไผ่
(37250/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
(32203/0)-ไม่มีผลโหวต-
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1
หนังสืออ่านเสริมครับ(1166/0)-ไม่มีผลโหวต-
สร้างกราฟิกง่ายๆด้วย Photoshop CS3
(36286/0)-ไม่มีผลโหวต-
สร้างข้อความเหล็กฉลุด้วย Photoshop CS3
(32661/0)-ไม่มีผลโหวต-
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
(1405/0)-ไม่มีผลโหวต-
เริ่ม Microsoft PowerPoint 2007 น่ะ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ การนำเสนอผลงานทางการศึกษา(37691/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(31811/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลไม้นานาชนิด
(1731/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้โปรแกรมนำเสนอ
(31245/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติของคอมพิวเตอร์
(1038/0)-ไม่มีผลโหวต-
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อินเทอร์เน็ต
รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต(32381/0)-ไม่มีผลโหวต-
พืชผักผลไม้ไทย
ชื่อพืชผักผลไม้ไทย(1601/0)-ไม่มีผลโหวต-
การแปรรูปอาหาร
การแปรูปอาหาร"หม่ำกบ"(1257/0)-ไม่มีผลโหวต-
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1186/0)-ไม่มีผลโหวต-
การขยายพันธ์พืช
(1433/0)-ไม่มีผลโหวต-
ไผ่สีทอง และไผกิมซุง
(33203/0)-ไม่มีผลโหวต-
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(1188/0)-ไม่มีผลโหวต-
อุปกรณ์ไฟฟ้ารู้จักรู้ใช้
(34004/0)-ไม่มีผลโหวต-
e-book เรื่องกล้วยไม้ไทย ตระกูลช้าง
ประวัติกล้วยไม้ไทย ตระกูลช้าง(1178/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2691/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(3673/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบซอฟแวร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ(2758/0)-ไม่มีผลโหวต-
คอมพิวเตอร์
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ น้องหนู(3019/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2