รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ชื่อ-สกุล  ณัฐจาทิพย์ บุตรสมบัติ
ที่อยู่ 415 ดงเมือง กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ combaby2524@hotmail.com
โทรศัพท์ 0856450478
  nutjatip
จำนวนโพสต์ 2
เข้าระบบ 6 ครั้ง
เป็นสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 2555
   
  แนะนำสมาชิกใหม่

สาคร สดมุ้ย

ประจวบโชค นันท์วัฒนาศิริชัย

ภัทราพร ศรีสาคร

นางคำไพ วารีบ่อ

รติกร พิทักษ์ติกุล

somwang prathumso

พนิดา อุปโคตร

ปิ่นผกา มาลี

อังคณา อร่ามศรี

พรพรรณ วันทอง

 

 
Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2